Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘منتظری’

شاهد از غیب رسیده و پرونده های خاک خورده را برآورده که آبروی نداشته خود را بیشتر از بین برد. برای بازکاوی جنایتهای تاریخ خود و ماله کشی بر آنها فردی را آوردند که خود دست و پا و ریش اش آغشته به خونهاست. فردی که بوی تعفنش از فرسنگ ها به مشام می رسد. چشم منتظری را دور دیدند. تا بود جرات بازگشت به گذشته نبود. حالا شجاع شدند. منتظری اگر بود جوابتان را می داد. ولی افسوس که نیست. اما بدانید که « توی گهواره چوبی پسری هست هنوز» همین مردم جوابتان را خواهند داد.

Advertisements

Read Full Post »