Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘بشار اسد’

داشتم از جلوی تلویزیون که روشن بود رد می شدم که به صحنه ای برخوردم که نمی دانستم باید به چشمانم اعتماد کنم یا نه؟اسلام شناس معروف، دوست اسرائیل، همراه و یار غار ا.ن یعنی آقای رحیم مشایی داشت در حضور ا.ن و بشار اسد قران می خواند.آن هم با چه لحنی! دیگه لازم نیست اون مثل قدیمی رو تکرار کنم. گر تو قران بدین نمط خوانی . ببری رونق مسلمانی. بشار اسد و یه آخوند سنی بغل ا.ن داشتند با قیافه داغون به این لحن آسمانی و صدای خوش مشایی گوش می کردند. از همه جالبتر اینکه ا.ن یک بار گویا از شدت تحت تاثیر قرار گرفتن سری هم تکان داد که یعنی بله چهقدر زیبا و ملکوتی می خواند این مشایی. نمی دانم چرا علما با او کنار نمی آیند؟ وقتی علما او را راحت هضم نمی کنند باید از چاشنی های غذایی استفاده کرد. باید به زور به آنها خوراند. ولی یادش رفته که خودش هم جایی در بین آقایان روحانی ندارد.

این هم چند تصویر از این مراسم

Advertisements

Read Full Post »