Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘ایتالیا’

همین است دیگر. همینمان مانده بود که خبرنگار اعزامی یه ایتالیا – رم که با آن سبیل زیبایش دلها را می ربود چه غوغا ها نمی کرد و چه آتش ها نمی سوزاند ، جاسوس و مهمتر از آن قاچاقچی اسلحه از آب درآید. بیچاره معصومی نژاد معصوم چه خبرهای زیبایی از رکود اقتصادی در اروپا و ورشکستگی شرکتهای ایتالیایی و اعتراض مردم به برلوسکنی در ایتالیا مخابره می کرد. دیگر باید منتظر اعترافاتش در صدا و سیمای ایتالیا باشیم که به دست داشتن در قاچاق اسلحه برای ایران و ارتباط با عمه ا.ن هم اعتراف کند. البته اگر دولت فخیمه ایتالیا در بازجویی از متدهای برادران عرزشی نظام مقدسمان استفاده کنند حتما این اعترافات را خواهیم دید. راستی توصیه می شود برای تظاهرات های بعد یا مراسم نماز جمعه این هفته شعار مرگ بر ایتالیا فراموش نشود.

Advertisements

Read Full Post »