Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘آزادی’

سالی که گذشت سال بیداری بود. مردم سبز ایران نشان دادند که هنوز در برابر ظلم مقاومت می کنند. نشان دادند که حق مان را می توانیم از حکومت طلب کنیم. هنوز هم می توان در خیابان ها ندای حق طبلی را شنید. می توان آزادی را خواست. می توان بر علیه ظالم در خیابان ها و روی پشت بام ها فریاد زد. اما خون های جوانان بر زمین ریخت. انسانهای آزاده ای در بند شدند. مادرانی داغدار فرزندان شدند و دختران و پسرانی دوری پدرانشان را تحمل می کنند. ایستاده ایم تا پایان این ظلم را در سال جدید ببینیم. ما باورمان سبز است.

Advertisements

Read Full Post »