Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for آوریل 2010

داشتم از جلوی تلویزیون که روشن بود رد می شدم که به صحنه ای برخوردم که نمی دانستم باید به چشمانم اعتماد کنم یا نه؟اسلام شناس معروف، دوست اسرائیل، همراه و یار غار ا.ن یعنی آقای رحیم مشایی داشت در حضور ا.ن و بشار اسد قران می خواند.آن هم با چه لحنی! دیگه لازم نیست اون مثل قدیمی رو تکرار کنم. گر تو قران بدین نمط خوانی . ببری رونق مسلمانی. بشار اسد و یه آخوند سنی بغل ا.ن داشتند با قیافه داغون به این لحن آسمانی و صدای خوش مشایی گوش می کردند. از همه جالبتر اینکه ا.ن یک بار گویا از شدت تحت تاثیر قرار گرفتن سری هم تکان داد که یعنی بله چهقدر زیبا و ملکوتی می خواند این مشایی. نمی دانم چرا علما با او کنار نمی آیند؟ وقتی علما او را راحت هضم نمی کنند باید از چاشنی های غذایی استفاده کرد. باید به زور به آنها خوراند. ولی یادش رفته که خودش هم جایی در بین آقایان روحانی ندارد.

این هم چند تصویر از این مراسم

Advertisements

Read Full Post »