Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for مارس 2010

سالی که گذشت سال بیداری بود. مردم سبز ایران نشان دادند که هنوز در برابر ظلم مقاومت می کنند. نشان دادند که حق مان را می توانیم از حکومت طلب کنیم. هنوز هم می توان در خیابان ها ندای حق طبلی را شنید. می توان آزادی را خواست. می توان بر علیه ظالم در خیابان ها و روی پشت بام ها فریاد زد. اما خون های جوانان بر زمین ریخت. انسانهای آزاده ای در بند شدند. مادرانی داغدار فرزندان شدند و دختران و پسرانی دوری پدرانشان را تحمل می کنند. ایستاده ایم تا پایان این ظلم را در سال جدید ببینیم. ما باورمان سبز است.

Advertisements

Read Full Post »

همین است دیگر. همینمان مانده بود که خبرنگار اعزامی یه ایتالیا – رم که با آن سبیل زیبایش دلها را می ربود چه غوغا ها نمی کرد و چه آتش ها نمی سوزاند ، جاسوس و مهمتر از آن قاچاقچی اسلحه از آب درآید. بیچاره معصومی نژاد معصوم چه خبرهای زیبایی از رکود اقتصادی در اروپا و ورشکستگی شرکتهای ایتالیایی و اعتراض مردم به برلوسکنی در ایتالیا مخابره می کرد. دیگر باید منتظر اعترافاتش در صدا و سیمای ایتالیا باشیم که به دست داشتن در قاچاق اسلحه برای ایران و ارتباط با عمه ا.ن هم اعتراف کند. البته اگر دولت فخیمه ایتالیا در بازجویی از متدهای برادران عرزشی نظام مقدسمان استفاده کنند حتما این اعترافات را خواهیم دید. راستی توصیه می شود برای تظاهرات های بعد یا مراسم نماز جمعه این هفته شعار مرگ بر ایتالیا فراموش نشود.

Read Full Post »